S p o l o č n o s ť

 

     ITALIAN DESIGN, s.r.o. je spoločnosť, resp. agentúra priamej distribúcie so sídlom v Trenčíne, ktorá pôsobí v nábytkárskom sektore od roku 1991.
     Jej hlavnou činnosťou je spolupráca pri distribúcii s najkvalifikovanejšími talianskymi profesionálmi pre zariaďovanie interiéru na území Slovenskej a Českej republiky, medzi ktorými sú tí najlepší výrobcovia talianskeho nábytku.
     Práve títo nepretržite sledujú nárast trhu počas dlhoročného pôsobenia na Slovensku a v Čechách sa zdokonalili v poskytovaní služieb.
     Spoločnosť ITALIAN DESIGN, s.r.o. sa taktiež môže pýšiť viac než tridsaťročnými skúsenosťami svojich zakladateľov, ktorí sa dodnes podieľajú na rozvoji a obchodno-výrobnej politike spomínaných výrobcov.
     Pomocou svojich obchodných zástupcov sa snaží čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety potrebám všetkých predajcov nábytku.
     Okrem iného ponúka možnosť bezplatne a nezáväzne nahliadnuť do ponuky, ktorá sa nachádza práve na tejto stránk
e.

Predajcovia nábytku nás môžu kontaktovať rôznymi spôsobmi:

Priamo v sídle spoločnosti:

Telefón:

Fax:

E-mail:  

 ITALIAN DESIGN, s.r.o.
 Zlatovská Cesta   2205
 911 05  Trenčín  

  032/6402507 
 
032/6527678 

 032/6402506  
 
032/6527678 

 papetti@italiandesign.sk

greta@italiandesign.sk

Priďte nás navštívit'! 

Bližšie informácie: